Những ngày không ra ngoài (50): đại dịch Covid-19

Những ngày không ra ngoài, và cách ly xã hội và người vì đại dịch Covid-19, dường như tôi bận việc và nhiều việc ở nhà để làm. Nhớ lại lúc chưa đại dịch, tôi cũng làm này làm kia, nhưng không nhiều bằng bây giờ. Có lẽ, ở nhà rảnh, kiếm chuyện làm cho không chán và có năng suất. Với lại, bây giờ những project nhà cần hay muốn làm là tốt vì có thời gian nhiều. Mai kia, cuộc sống và xã hội trở lại bình thường, và mỗi ngày phải chạy theo thời gian, còn đâu thời gian rảnh mà làm.

Hôm nay thời tiết và nhiệt độ như giữa tháng 6, như mùa Hè. Tôi mượn máy pressure wash của Ba tôi. Từ ngày mua nhà về chưa rửa lần nào, và giờ mùa phấn ở đây cũng hết, đến lúc cũng cần rửa cho sạch căn nhà. Mấy cửa sổ, cửa nhà và bên ngoài nhà dơ và bụi bẩn lắm. Rửa xung quanh nhà mất nửa ngày, nhưng giờ căn nhà nhìn mới mẻ và sạch. Mấy cây cột trước nhà bị phấn và bụi làm màu trắng thành màu xám, bây giờ trở lại màu trắng như xưa. Nói chung là tôi vui và thoả mãn sau khi dùng máy pressure wash căn nhà, nhìn căn nhà mới ra nhiều.

Chủ Nhật bận việc nhà