Những ngày không ra ngoài (97): đại dịch Covid-19

Mỗi ngày làm chút, và ngày cuối nghỉ 1 ngày làm việc, làm cho xong. Lần sau nếu có làm, chắc sẽ mướn người làm. Tôi thích DIY nhưng giờ hết sức và mệt, nhưng lại vui là làm được và làm xong.

Before

Một đống gỗ vụn

After

Project Xong