Categories
Music

Music, Friday Afternoon (37)

Tuần trước tôi viết về bài Tango Por Una Cabeza từ phim Scent of a Woman, tự nhiên thèm nghe nhạc Tango. Hôm nay nghe 1 bài Tango ghi ta của Roland Dyens.

Nghe lại Series Music for Friday afternoon

Categories
Me

2/2/24

Bên Mỹ, ngày 2 tháng 2 mỗi năm là ngày Groundhog Day. Theo truyền thống, nó bắt đầu từ sự mê tín của người Hà Lan ở bang Pennsylvania rằng nếu một con chuột (groundhog) chui ra khỏi hang vào ngày này, và nhìn thấy bóng của nó, nó sẽ rút lui về hang và mùa Đông sẽ tiếp tục dài thêm 6 tuần; nếu không nhìn thấy bóng mình thì mùa Xuân sẽ đến sớm.

Tôi sợ lạnh, và muốn mùa Xuân đến sớm hơn lịch. Vậy chuột ơi, không nên nhìn thấy bóng nha!

Và năm 2024 con chuột (groundhog): không thấy bóng mình, là mùa Xuân sẽ đến sớm. Mong là vậy!