Categories
Me

2/10/24

Sáng nay tự nhiên tôi thèm Dim Sum. Ở thành phố Charlotte, rất tiếc, là không có quán nào ngon, authentic. Giờ mà còn ở trên DC là chạy đi ăn rồi. Có nhiều cái, như đi ăn Dim Sum, làm tôi nhớ và ao ước sống những thành phố lớn, những nơi nhiều ăn uống. Cái gì cũng có 2 mặt – tốt và xấu. Nhưng tôi đã sống ở trên DC hơn 10 năm, và có nhiều lúc tôi nhớ DC tha thiết, từng bước đi, từng kỷ niệm và từng quán ăn.

Hôm nay thời tiết ấm, như đầu Xuân. Tôi thấy lá non đã bắt đầu ra cho dù đang tháng 2 và giữa mùa Đông. Mỗi năm, mùa Đông càng ngày càng ngắn và cũng ít lạnh ở Charlotte.

1 ly Cappuccino rất ngon ở Hex
1 ly Cappuccino rất ngon ở Hex