Categories
Me

2/26/24

Biết mình biết người …

Ở tầm tuổi này, không ai hiểu tôi bằng chính bản thân tôi. Tôi muốn gì, thích gì, sống theo cái quan niệm và cách sống gì thì phải biết và bỏ thời gian ra để đạt. Cái gì cũng có sự hy sinh, nỗ lực và cố gắng. Và có nhiều lúc phải đánh đổi vì mục đích và ước mơ.

Và không có gì hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng phải cố gắng đạt những ước mơ và hy vọng mà bản thân tôi muốn. Tôi mong là vậy. Trong vài năm tới sẽ khác. Chặng đường còn dài, tuy đời người rất ngắn.