Categories
Me

2/19/24

Ngày President’s Day bên Mỹ, tôi phải log vô làm việc, chỉ có học sinh, ngân hàng và chính phủ mới đóng cửa nghỉ. Ngày đầu tuần lúc nào cũng mệt, họp, và mấy chuyện linh tinh của cuối tuần. Từ ngày tôi làm ở nhà, tôi log vô sớm vì không tốn nhiều thời gian chuẩn bị và lái xe vô văn phòng. Thật sự mà nói, tôi làm nhiều giờ từ khi được làm ở nhà hơn xưa. Xưa kia tốn rất nhiều thời gian cho sáng đi làm, chiều về nhà. Và có nhiều ngày tôi về đến nhà là nằm vì hết sức hay mệt.

Chiều qua tôi đi ăn buffet ở tiệm River Buffet & Grill gần trường đại học cũ của tôi. Cũng khá lâu, tôi không đi ăn buffet. Không biết vì chiều Chủ Nhật hay là long weekend (vì President’s Day), mà rất đông người đi ăn. Càng đông người đi ăn, đồ ăn tươi và mang ra mau. Ăn xong về nhà phải tập lại. Cái miệng hại cái thân!