Categories
Me

2/12/24

Trời lạnh, trời mưa, trời sương mùa, không gì bằng nồi lẩu cá, thịt bò, và rau. Và vừa ăn, vừa húp nước lẩu cay cay, chua chua cũng ấm lòng.

Mưa gió
Mưa gió
Mưa gió
Mưa gió
Lẩu
Lẩu
Lẩu
Lẩu