Categories
Me

2/5/24

Thứ 2 vào mùa Đông vừa phải dậy làm việc, vừa là lạnh, và cái vừa lớn nhất là thứ 2. Sau 2 ngày cuối tuần, thứ 2 là struggle. Giờ được cái là tôi không phải vô văn phòng, cho nên không mất nhiều thời gian chuẩn bị, lái xe và bị kẹt xe. Sáng tà tà, pha ly cà phê, chill chút rồi log vô máy bắt đầu ngày mới.

Sáng có vài cái meetings, rồi làm chút việc cũng hết ngày thứ 2 làm việc.