Categories
Me

2/8/24

Chiều qua, tôi ghé qua nhà Mẹ tôi. Năm nay Mẹ tôi có hứng làm bánh Chưng. Giờ muốn học làm gì cũng dễ, lên Youtube học và làm thử. Gia đình tôi là dân miền Nam, bánh Tét thì Mẹ tôi biết làm, nhưng bánh Chưng, đây là lần đầu tiên làm. Xưa khi tôi còn ở Việt Nam, tôi cũng không biết bánh Chưng là gì. Sau này qua Mỹ cũng không biết, và chỉ mới biết mấy năm gần đây.

Lần đầu tiên làm bánh Chưng xem như thành công. Có vài điểm sẽ thay đổi nếu có làm lại.

Bánh Chưng
Bánh Chưng
Bánh Chưng
Bánh Chưng