Categories
Me

2/14/24

Happy Valentine’s Day. Cà phê nhà pha, bánh Red Velvet mua ở Bar Cocoa ở Charlotte. Cũng highly recommend quán bánh này nếu ai ở Charlotte hay có dịp ghé qua Charlotte.

Valentine's Day
Valentine’s Day