Categories
Me

2/20/24

Mấy ngày trước tôi có ra 2 quán cà phê ở Charlotte, tôi thấy vài tách và ly cho cà phê/cappuccino mà họ sử dụng. Mấy tách và ly rất đẹp. Nét đẹp đơn giản và hiện đại nhưng thanh lịch, làm tôi mê và muốn tìm mua cho ở nhà. Tôi nhìn dưới mấy cái tách đó xem của hiệu nào. Tôi thấy là hiệu notNeutral. Về nhà tôi đặt hàng mua 1 set (2 tách và đĩa). Từ ngày tôi làm ở nhà, tự pha cà phê uống bằng máy espresso. Với tôi, cà phê phải ngon và thơm, tách phải đẹp và chất lượng. Vậy là tốn thêm tiền cho cà phê.

Bưu điện mới giao cho tôi. Bộ tách màu gray, hơi đẹp.

notNeutral cups