Categories
Me

2/7/24

Hôm nay tôi phải vô văn phòng cả ngày. Sáng sớm, dậy chuẩn bị đi, không ngồi chill và từ từ như khi ở nhà. Cái gì cũng vội vàng. Đường lại kẹt xe. Giờ tôi làm ở nhà quen rồi, mỗi lần vô văn phòng là mệt và tốn thời gian. Dường như nhiều người cũng có cái suy nghĩ như tôi. Vô văn phòng, gặp người này người kia, chit chat nhưng rồi mạnh ai nấy lo làm việc, lo này, lo kia. Thật sự cũng không khác gì khi làm ở nhà.

Tôi nhận được thư Jury Summons từ toà án, gọi đi làm jury đầu tháng 3. Là công nhân Mỹ, tôi được gọi đi hoài, nhưng chưa lần nào được làm jury. Lần này không biết sao.