Categories
Me

2/15/24

Vậy là 1 cái “maintenance” cho tôi đã xong. Càng già càng có nhiều cái “maintenance” cho sức khoẻ. Giống như chiếc xe cũ, đến 30,000 hay 60,000 miles là phải đi tune up. Tôi sợ vô gặp bs hay biệnh viện, nhưng phải và cần làm thì phải thôi. Cái checklist cho năm nay gạch bỏ 1 cái.