Categories
Me

2/28/24

Chiều nay tôi tính đi happy hour, đi ăn pizza nửa giá sau giờ làm việc, nhưng ở Charlotte có mưa to gió lớn cho nên tôi về nhà ăn cơm. Trước thời Covid, tôi hay đi happy hour với bạn bè, đồng nghiệp và mấy cái meetup. Giờ hết Covid, happy hour và những cuộc hẹn hò happy hour bắt đầu lại.

Hôm nay không có gì xảy ra – là uneventful day.