Categories
Me

2/24/24

Trưa nay tôi lên trường đại học cũ của tôi, UNC Charlotte để đi lang thang trong vườn hoa và chụp vài tấm ảnh hoa Trà (Camellia). Ở đây trồng nhiều hoa Trà. Mùa Đông chỉ có hoa Trà, chưa có hoa gì khác. Trong vườn rất yên ả và nhẹ nhàng.

Tôi đang tìm cơ hội để lấy cảm xúc chụp ảnh lại.

Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte
Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte
Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte
Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte
Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte
Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte
Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte
Hoa Trà ở vườn hoa UNC Charlotte