Categories
Music

Music, Friday Afternoon (39)

Tôi Chưa Có Mùa Xuân – cs. Hoàng Oanh, ns. Chầu Kỳ

Nghe lại Series Music for Friday afternoon

Categories
Me

2/16/24

Tháng 2, không nhớ ngày mấy, của 10 năm trước, tôi chạy về Charlotte phỏng vấn cho việc làm mới. Lúc đó tôi đang làm việc ở Washington, D.C. Tôi quyết đỉnh dọn về gần gia đình, bạn bè và đến lúc cần thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi phỏng vấn xong là mấy ngày sau được offer việc làm và tiền lương. Giữa tháng 3 năm đó, tôi chính thức dọn về. Vậy còn khoảng 1 tháng nữa là tròn 10 năm ở thành phố Charlotte.

Chớp mắt cái là 10 năm, 1 thập niên đã trôi qua. Có nhiều lúc, tôi vẫn bất ngờ có phải 10 năm không? Mười năm tuy thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Đó là một thập niên! Và một đời người có được bao nhiêu thập niên?