Categories
Me

2/27/24

Sáng nay trời mù, mây thắp, như đang sắp mưa. Có vài cây đang ra lá non. Chắc mùa Xuân sẽ về sớm.

Sáng mù
Sáng mù
Sáng mù
Sáng mù