Categories
Me

2/29/24

Ngày cuối của tháng 2. Tháng 2 năm nay có 29 ngày (năm nhuận). Vậy tôi cũng viết được 29 bài, mỗi ngày 1 bài không ngừng. Tôi không nghĩ mình viết được, nhưng rồi cũng viết được. Nếu có dịp, tôi sẽ viết 365 bài trong 1 năm, nhưng chắc phải chờ lúc tôi về hưu, hoặc có thời gian và cuộc sống phong phú và nhiều trải nghiệm.

Sáng nay họp hết 1 buổi. Trưa lại có 2 cái webinar về công nghệ AI và Hyperledger. Vậy là xong 1 ngày làm việc.

Chiều tối, tôi tự thưởng cho tôi cái pizza mà hôm qua tôi không đi ăn happy hour vì mưa gió.

Ăn xong ghé qua biện viện thăm người thân. Vậy là xong ngày 29.