Categories
Me

2/22/24

Tôi dậy rất sớm sáng nay. Tôi cũng không hiểu chuyện gì. Có lẽ tối qua tôi ngủ sớm vì mệt. Có nhiều đêm, tôi ngủ đủ và ngủ thêm cũng không được. Xưa tôi thích ngủ nướng, nhưng giờ dậy là dậy.

Cái routines mọi sáng là đi vệ sinh và tắm, rồi mở máy espresso lên pha cà phê và pha thêm ly trà nóng. Có nhiều lúc tôi ăn sáng nhẹ và nhiều lúc không. Ngày tôi không cần vô văn phòng thì tà tà, từ từ, không vội. Còn ngày nào tôi phải vô văn phòng thì chỉ một chữ là chạy lẹ.

Mấy ngày trước tôi có điện thoại cho 1 người bạn. Giờ ít ai nói qua điện thoại, toàn là nhắn tin qua lại. Thật sự nói chuyện lúc nào cũng hay và hiểu nhau hơn. Có nhiều lúc nói qua lại về đủ chuyện trên trời dưới đất, hoặc chuyện nghiêm trọng với những ước mơ và hy vọng cho cuộc sống và tương lai.

Trong cuộc đời của tôi bây giờ, dường như không còn nhiều bạn mà có thể nói chuyện. Có lẽ cuộc sống đã làm thay đổi đi nhiều suy nghĩ, và xoá đi nhiều ngây thơ. Tôi may mắn còn được 1 người bạn như vậy – nói chuyện thành thật mà không sợ mất lòng nhau.