Categories
Me

2/25/24

Tôi đi tìm kiếm giá bảo hiểm cho nhà, cho xe. Cả 2 năm nay, bảo hiểm tăng lên, và cái gì cũng tăng, chỉ tiền lương không tăng. Năm rồi tôi cũng đổi công ty bảo hiểm nhà vì tăng gần 50%. Và năm nay chắc tôi cũng sẽ đổi bảo hiểm nhà nữa vì tăng quá. Mỗi năm, tôi tốn bao nhiêu thời gian đi tìm kiếm bảo hiểm mới. Cái policy thì thằng bảo hiểm nhà nào cũng giống giống nhau, nhưng tiền lại khác.

Chủ Nhật không nên phàn nàn, nhưng mỗi năm mất nhiều thời gian cho mấy cái – với tôi là lãng phí thời gian.

Chủ Nhật tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Nhà quá trời bụi bậm, và cần lau sạch từ bồn tắm cho đến nhà bếp. Vậy cũng hết cả ngày.